Sprachbegleitung (TUR)

Bu söylem aynı zamanda lise için de geçerlidir. Okul hayatında çocuğunuzun Almanca bilgisine sahip olması gitgide önem kazanmakta. Ayrıca sözlü ve yazılı olarak Almanca‘ya hâkim olması önemli.

Dile hâkim olmak her okul dersinde çocuğunuz için elzemdir. Bundan dolayı Jakob-Fugger lisesi birkaç yıldır ek olarak Almanca dil kursu imkânı tanımakta. Öğrenciler küçük (yaklaşık 6’lı) gruplar halinde öğle sonu derslerinde dil yeteneklerini geliştiriyorlar. Dil yeteneğini geliştirmek okumak ve yazmayı pekiştirmeyi kapsıyor. Ayrıca okunan metinleri anlamak için faydalı bilgiler verilmekte.

Her sınıf kendine özgü konuları ele almakta ve bu konular okulda işlenen konularla bağlantılıdır.

5. sınıfın başında çocukların okumayı/anlamayı geliştirmesi ön planda.
Bunun yanı sıra gramer pekiştiriyorlar, yeni kelimeler öğreniyorlar ve kendi metinlerini yazmayı öğreniyorlar.
İletişim için DaZ (ikinci dil olarak Almanca) öğretmeni Monica Schwarz hanımefendiye başvurabilirsiniz.

“Lisan dünyanın anahtarıdır.”

Alles auf einen Blick