Okulumuzun özellikleri- Okulumuz Kendini Tanıtıyor

Okulumuz Jakob-Fugger Gymnasium bir belediye lisesidir. Modern özelliklerle donatılmış olmasına rağmen aynı zamanda uzun bir geleneğe dayanmaktadır. Şehrin merkezinde ‘Stadtjägerviertel’ semtinde bulanan okulumuzun tarihi 1879 yılına kadar uzanmaktadır. Bu tarihte ‘Höhere Handelsschule Augsburg’ ismi ile anılan okul 1963 yılında bugün kullanılan ismi olan Jakob-Fugger Gymnasium ismini almıştır. 1963 yılında ‘Abitur’ sınavının geçilmesi ile ilk mezunlarını vermiştir. Bugün ise okulumuzda 75 öğretmen tarafından ders gören 750 öğrenci bulunmaktadır.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Okulun fiziki/ mimari durumu

Jakob-Fugger Lisesi’nin birçok bina kanadı bulunmaktadır. Bu kanatlar farklı zamanlarda inşa edilmiştir. Modern görünümlü “camsaray (2006)” görünümündeki kantinimiz, kantin dışında ise okulumuzda A, B ve C bölümleri bulunmaktadır. 50li yıllarda inşa edilen A bölümünün yanı sıra, C bölümü (2010 yılında onarım yapılmış) ve B bölümü (2021’ de onarımlarının yapılması planlanmıştır) bulunmaktadır. Okul binasının etrafında teneffüs alanı, modernleştirilmiş spor sahası (plaj voleybolu ve top oyunları için sert zemin içermektedir) ve doğa ortamı sağlayan sakin bir okul bahçesi bulunmaktadır.

Sınıflar 50li yılların oda planlamasından dolayı çok geniş bir şekilde inşa edilmiş ve 2019/2020 okul yılı ile birlikte sınıflara üzerinde dizüstü bilgisayarları, doküman kameraları ve kablosuz internetle bağlı projeksiyon cihazı bulunan yeni modern elektronik cihaz masaları öğretmenler için sınıflara yerleştirilmiştir.

Bunun yanı sıra küçük veya genel olarak gruplara ve ihtiyaca bağlı ders verilmek üzere tahsis edilen sınıflar mevcuttur. Aynı zamanda seçmeli dersler, ev ödevlerinde yardım etmek ve enstrüman dersi verebilmek için tahsis edilen sınıflar vardır. Fizik, kimya, biyoloji ve doğa ve teknik dersi için özel sınıflar olmakla beraber, okulun bünyesinde robotik öğrenci laboratuvarı, 3D yazıcı barındıran öğrenci laboratuvarı ve bir çevre laboratuvarı da bulundurmaktadır. 2018 yılından bu yana, ‘edu.lab’ isimli sınıf ile birlikte geleceğin sınıfı konseptini belirliyor ve sergiliyoruz. Bir başka sınıfımız olan ‘edu.lab’de öğrenci grupları tarafından erişimli ders araçları kullanılabilmektedir ve burada amacımız dijital dünyada karşılarına çıkabilecek zorluklara karşı öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamaktır.

Dersler

Öğrencilerimizin ders sevgisini ve isteğini muhafaza etmek aynı zamanda öğrenme süreçlerini en iyi şekilde desteklemek ve bununla birlikte eğitim başarılarını sağlamak için, kalifiye öğretmenler ile, kaliteli, farklı, dikkatlerini çekebilecek, öğrenciye yönelik ve eylem odaklı ders işlemeyi hedefliyoruz. Okulumuzun öncelikli hedeflerinden biri ise güncel dijital programlara uygun ders metotları tercih etmektir. Yine öğrenciye özel destek programları ve geniş çaplı seçmeli ders imkanlarıyla öğrencilere sağlam zemin oluşturup bunu yaparken öğrencilerin bireysel istek ve ihtiyaçlarına göz ardı etmeden eğitim sağlamak hedeflerimiz arasındadır. 2017/2018 okul yılında devreye giren ‘LehrplanPlus’ müfredatı ile birlikte tüm derslerin ortak noktaları ve merkezi beceriye yönelik olmuştur. İyi bir şekilde işlenilen bir dersin hedefi bilgi ve beceriyi sistematik ve birbirine bağlı bir şekilde inşa edip aynı zamanda bilgiyi etkili bir şekilde aktarıp öğrencinin zihninde sağlamlaştırmaktır.  Bu ders sistemi ile birlikte öğrenciler toplumsal gelişmeler ve tartışmalarda yerlerini alabilecekler ve ömür boyu öğrenme sevgisini yitirmeyeceklerdir. 

Okul dışı öğrenim yerleri ve öğrenim partnerleri 

Proje ve vasfa dayalı öğrenme ve çalışma sistemi benimseyen okulumuz öğretme ve öğrenme yöntemini sadece okul ile değil aynı zamanda okul dışı öğrenim yerlerinde (müze, tiyatro, arşivler, şehir kütüphaneleri gibi) de devam ettirmiştir. Aynı zamanda öğrenciler için öğrenim partnerleri ile gerçekleşebilecek aktiviteler de mevcuttur. Okulumuz uzun yıllardır Augsburg devlet tiyatrosu ise çalışıp, öğrencilerimizi tiyatro gösterilerine götürmektedir. Aynı zamanda sevilen kütüphane yarışmalarına katılıp, tiyatro etkinliği ile birlikte okulda tiyatro dersleri imkânı sunulmaktadır. Sürdürülebilir bir eğitim ve öğrencilerin gelişimi için, okulumuz tarafından sıklıkla geziler ve seyahatler düzenlenmektedir. Müzikal gösteriler bünyesinde ve dışardan partnerler ile birlikte çalışarak (P-Seminer olarak adlandırılan seminer bünyesinde) bölgesel ve yurt içi yarışmalara katılarak öğrenciler okulda öğrendiklerinin dışarıda ve hayatta ne derece önemli ve takdire değer olduğunu da öğrenmektedirler. Bununla birlikte önemli bir yer edinen projeler Avrupa düzeyinde Erasmus+ projesi kapsamında değerlendirilirken kimileri ise güncel bir proje olan Fugger Sokağı projesi ile uluslararası çapta Goethe Enstitüsünün bir projesi ve 2017’de Kazakistan ile olan değişim proğramı kapsamında değerlendirilmektedir.

JFG’de lisanlar 

Okulumuzda benimsenen lisan eğitimine göre bütün öğrenciler 5. sınıfta İngilizce dersi ile dil eğitimi almaya başlar ve bu eğitim 6. sınıfta Latince ve Fransızca arasında seçim yaparak devam etmektedir. 10. Sınıfa gelindiğinde ise öğrencilerin bölümleri gözetmeksizin İspanyolca sonradan seçmeli ders olarak seçilebilir ve bununla birlikte öğrenci Latince ve Fransızca dersini sonlandırabilmektedir. Yalnız bu durumda İspanyolca dersinin Abitur’a kadar devam ettirilmesi zorunludur. Bunların haricinde okulumuz birkaç yıldır öğrencilerine Çince dersi imkânı da sunmaktadır. 

Tüm gün imkanları

İşletme stajı 

9. sınıfta her iki dalda tüm öğrenciler bir haftalığına bir işletmede staj görmek durumundadırlar. Bu staj Augsburg’da bir şirkette yapılması gerekmektedir. Staj yapacakları kuruma başvuru öğrencilerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştır. Bu stajın amacı öğrencilerin ‘dışardaki gerçek hayat’ hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayıp, iş yerindeki çalışma sürecinin nasıl yürüdüğü konusunda fikir ve bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu staj ile hedeflenen öğrencilerin ileride yapacakları meslek seçimlerini kolaylaştırmasıdır.

Okul sadece öğrenim görülen bir alan olmamakla beraber aynı zamanda tabii ki başarılı olmak için beraberce kullanılan bir yaşam alanıdır.  

Okul kişilere sadece bilgi ve beceri aktaran bir kurum değildir; aynı zamanda değerlerin ve sosyal yaşamın öğretildiği merkezi bir yerdir. Kılavuz modelimiz yönlendirmedir.  

Amacımız beraberce çeşitliliği sağlayıp bu çeşitlilik içerisinde yaşamak, öğrencilerin şahsiyetlerini güçlendirmek ve ufuk açmaktır.